Tư vấn kỹ thuật

  Kinh Doanh1 - Ms. Cẩm

  Hotline:

  0934 535 949
  • Kinh Doanh1 - Ms. Cẩm
  • Kinh Doanh1 - Ms. Cẩm 0934 535 949
  • Kinh Doanh1 - Ms. Cẩm kinhdoanh.aau2@gmail.com
  • Kinh Doanh2 - Ms. Hồng
  • Kinh Doanh2 - Ms. Hồng0901 505 949
  • Kinh Doanh2 - Ms. Hồngkinhdoanh.aau3@gmail.com
  • Kinh doanh3 - Mr.Dương
  • Kinh doanh3 - Mr.Dương0967 787 494
  • Kinh doanh3 - Mr.Dươngkinhdoanh.aau@gmail.com
  • Hỗ Trợ Kinh doanh
  • Hỗ Trợ Kinh doanh0909 266 949
  • Hỗ Trợ Kinh doanhthietbiaau@gmail.com
  • Công ty Á Âu
  • Công ty Á Âu028 6269 1337
  • Công ty Á Âuthietbiaau@gmail.com

Chính Sách

MÁY KHUẤY THÍ NGHIỆM 5-20 lít AD 03

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THÍ NGHIỆM 1-5 LÍT MIX-D01

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THÍ NGHIỆM AD-16

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THÍ NGHIỆM KHÍ NÉN AMIX-K02

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THÍ NGHIỆM QUAY TAY AD-02

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy thí nghiệm AD-03

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy 20 lít AD-16

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy nâng tay 20 lít AD-02

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén 20 lít Amix-K02

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy 20 lít chiết rót

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Tư vấn chọn máy khuấy 05-20 lít

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY 50 LÍT AMIX-D02

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

MÁY KHUẤY 100 LÍT AMIX D05

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy 200 lít Amix-D03

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy điện 200 lít AD-14

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy hóa chất đặc AD-04

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy 200 lít chiết rót

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Tư vấn chọn máy khuấy 50-200 lít

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy thùng phuy 200 lít AD-05

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy gá phuy Amix-K04

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy gắn nắp phuy Amix-K06

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy kẹp miệng phuy Amix-K05

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy điện 1000 lít IBC Amix-D06

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy 1000 lít IBC AK-12

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy hóa chất thùng ibc Amix-D19

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy thùng ibc công nghiệp AD-15

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy nhũ hóa 05-10 kg NH-02

Giá: Theo thiết kế máy nhũ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy nhũ hóa 10-20 kg NH-03

Giá: Theo thiết kế máy nhũ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy nhũ hóa 50-100 lít NH-04

Giá: Theo thiết kế máy nhũ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy nhũ hóa 100-200 kg NH-05

Giá: Theo thiết kế máy nhũ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY NHŨ HÓA 200-400 LÍT NH-06

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ

Bồn khuấy đồng hóa

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Bơm nhũ hóa mỹ phẩm 50 lít Amix-M02

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Vui lòng liên hệ

Bồn nhũ hóa

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Vui lòng liên hệ

Máy nhũ hóa chân không

Giá: Theo thiết kế máy nhũ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Bồn khuấy Tank-D13

Giá: Theo thiết kế bồn khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Bồn khuấy gia nhiệt Tank-A01

Giá: vui lòng liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Bồn khuấy hóa chất nắp rời Tank-B02

Giá: Theo thiết kế bồn khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Bồn khuấy hóa chất nắp kín Tank-B03

Giá: Theo thiết kế bồn khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Bồn khuấy gia nhiệt công nghiệp Tank-A05

Giá: Theo thiết kế bồn khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Cánh khuấy chong chóng AC-01

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Liên hệ Á Âu

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN AC-03

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Đĩa phân tán

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Cánh khuấy thuỷ lực

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Cánh khuấy tự bung

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Cánh khuấy tuabin

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Cánh khuấy bánh lái

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén cầm tay AT-03

Giá: Liên hệ Á Âu
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy trộn cầm tay Amix-1200

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Trục khuấy thực phẩm inox 304

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy cầm tay Rubimix 9N

Giá: Liên hệ Á Âu
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy trộn cầm tay Rubimix 7

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy cầm tay RUBIMIX9 N PLUS

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén cầm tay TS-LM2

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén cầm tay van TS-LM2-V2

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén 200 lít tự động Amix-...

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén gắn phuy Amix-K06

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén 20 lít nâng tay Amix-K01

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén tự động 20 lít Amix-K...

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén gá phuy Amix-K04

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén kẹp phuy Amix-K05

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy sơn công nghiệp AMIX 01

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy sơn 200 lít AMIX S02

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy sơn chân cao Amix 03

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy sơn 50 lít Amix 04

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy hóa chất 55kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất 45kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất 37kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất 30Kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất 22kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất 15kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất 11kw

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy hóa chất phuy 200 lít Amix-D07

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Máy khuấy hóa chất 100-200 lít Amix D03

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Máy khuấy hóa chất 1000 lít IBC Amix-D06

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Máy khuấy hóa chất thí nghiệm 5-20 lít A...

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Máy khuấy hóa chất 20-100 lít AMIX-D02

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Máy khuấy hóa chất phòng nổ Amix-D05

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech

Máy khuấy hóa chất thí nghiệm 1-5 lít Mi...

Giá: 4,850,000 vnđ
Giá KM: Vui lòng liên hệ Amixtech
Bồn chứa hóa chất công nghiệp
Bồn chứa hóa chất công nghiệp đây là loại bồn chứa dùng cho sàn thao tác, bồn chứa hóa chất có thể tích khác nhau, bồn chứa 100 lít, 200 lít, 300 lít, 500 lít, 1000 lít tùy theo yêu cầu khách hàng.
Bồn trộn bột
Á Âu chuyên gia công chế tạo bồn trộn bột, bồn trộn bột trét, bồn trộn bột 2 tầng, bồn trộn bột 500kg, bồn...
Máy nhũ hóa mỹ phẩm
Máy nhũ hóa mỹ phẩm 20 lít thiết kế cho các ứng dụng nhũ tương hóa và phân tán dung hịch hổn hợp trong các ngành:...
Máy khuấy hóa chất 20 lít nâng hạ bằng khí nén
Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy hóa chất, máy khuấy hóa chất 20 lít nâng hạ bằng khí nén, máy khuấy khí...
Tính năng, công dụng của máy khuấy hóa chất 20 lít
Máy khuấy hóa chất 20 lít dùng khuấy phân tán và hòa tan dung dịch. Máy khuấy hóa chất thiết kế nâng hạ tự động,...
Máy khuấy hóa chất kẹp miệng thùng phuy
Á Âu chuyên cung cấp máy khuấy hóa chất kẹp miệng thùng phuy, máy khuấy gá ngang miệng thùng phuy, máy khuấy sơn,...
Máy khuấy sơn công nghiệp
Á Âu chuyên gia công chế tạo máy khuấy sơn công nghiệp, máy khuấy sơn nước, máy khuấy sơn dầu, máy khuấy sơn...
Máy khuấy sơn dầu 200 lít
Á Âu Chuyên gia công, chế tạo máy khuấy sơn dầu, máy khuấy sơn dầu 100 lít,máy khuấy sơn dầu 200 lít, máy khuấy...
Máy khuấy thí nghiệm 1 lít-5 lít
Máy khuấy thí nghiệm được sử dụng trong việc khuấy lấy mẫu dung dịch, máy điều chỉnh dãy tốc độ từ 0 đến...
Bồn khuấy gia nhiệt thực phẩm 100 lít
Bồn khuấy gia nhiệt 100 lít được thiết kế chuyên nghiệp.Sử dụng thông dụng trong việc khuấy trộn thực phẩm,...với...
Bồn khuấy hóa chất 1000 lít, 2000 lít, 5000 lít
Á Âu chuyên gia công, lắp đặt bồn khuấy hóa chất, bồn khuấy công nghiệp, bồn khuấy keo, bồn khuấy sơn, bồn...
Máy nhũ hóa mỹ phẩm 200 lít
Máy nhũ hóa mỹ phẩm 200 lít thiết kế cho các ứng dụng nhũ tương hóa và phân tán dung dịch hỗn hợp trong các ngành:...
Máy khuấy gá ngang miệng thùng phuy
Máy khuấy gá ngang miệng thùng phuy có thể gá linh động trên các loại thùng phuy đường kính khác nhau. Máy khuấy...
Máy khuấy bột 50 lít
Máy khuấy bột 50 lít được trang bị bộ điều khiển tốc độ bằng biến tần giúp Quý khách có thể linh động...
Máy khuấy hóa chất thùng ibc 1000 lít
Máy khuấy hóa chất thùng ibc 1000 lít nâng hạ tự động bằng khí nén phòng chóng cháy nổ. Sử dụng Motor điện, Cánh...
Máy khuấy dung dịch
Máy khuấy dung dịch thiết kế với bộ khung gá cứng cáp, tiện lợi, phù hợp gá trên phuy, không bị gỉ sét khi dung...
Máy khuấy nước rửa chén 100 lít
Máy khuấy nước rửa chén 100 lít nâng hạ bằng khí nén chuyên cho khuấy trộn các loại dung dịch chứa trong bồn chứa,...
Bồn khuấy thực phẩm 500 lít
Bồn khuấy gia nhiệt thực phẩm là được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa chất ... Bồn khuấy...
Máy khuấy điện quay tay 20 lít
Máy khuấy quay tay 20 lít thiết kế với tay quay và cơ cấu trợ lực, giúp việc nâng hạ trục khuấy vô cùng tiện...
Máy khuấy hóa chất thùng ibc 1000 lít
Máy khuấy hóa chất thùng ibc 1000 lít được trang bị bộ điều khiển tốc độ bằng biến tần giúp Quý khách có...
Máy khuấy hóa chất 100 lít chóng cháy nổ
Máy khuấy hóa chất 100 lít mạnh mẽ, chuyên nghiệp cho khuấy trộn các loại dung dịch chứa trong thùng phuy nhựa, sắt,...
Máy khuấy nâng hạ tự động 2 piston khí nén ( Motor điện )
Máy khuấy nâng hạ tự động 2 piston khí nén thiết kế với việc nâng hạ bằng ben đôi khí nén ( Lòng ben lớn với...
Máy khuấy gá thùng phuy 200 lít
Máy khuấy gá thùng phuy có thể gá linh động trên các loại thùng phuy đường kính khác nhau. Máy khuấy thích hợp...
Á Âu tất bật làm việc cho các đơn hàng cuối năm
Những ngày cuối năm 2018, các anh thợ cơ khí tại Á Âu vẫn tất bật với công việc của mình. Mặc dù là ngày nghỉ...
MÁY NGHIỀN RỔ 100 KG
Máy nghiền rổ thiết kế chuyên nghiệp cho việc nghiền sản xuất, mẽ nghiền linh động. Máy nghiền rổ 100kg được...
BỒN CHỨA THỰC PHẨM 50 LÍT
Bồn chứa inox được gia công bằng vật liệu inox 304. Thể tích chứa từ 50 lít trở xuống. Chất liệu thân bồn...
Cánh khuấy thủy lực, cánh khuấy phân tán
Á Âu chuyên cung cấp, sản xuất cánh khuấy thủy lực, cánh khuấy phân tán, đĩa phân tán, cánh khuấy chong chóng, cánh...
CẤU TẠO BỒN KHUẤY GIA NHIỆT 50 LÍT
Bồn khuấy gia nhiệt được thiết kế chuyên nghiệp. Sử dụng thông dụng trong việc khuấy trộn mỹ phẩm, thực phẩm,...
MÁY NHŨ HÓA MỸ PHẨM 20 LÍT
Máy nhũ hóa mỹ phẩm 20 lít thiết kế cho các ứng dụng nhũ tương hóa và phân tán dung hịch hổn hợp trong các ngành:...
Máy phân tán sơn 500 lít
- Máy phân tán sơn thiết kế chuyên nghiệp cho khuấy trộn các loại sơn, keo,...những dung dịch có độ nhớt cao. -...
MÁY KHUẤY NÂNG HẠ BẰNG ĐIỆN
Máy khuấy nâng hạ bằng điện, công suất lớn, khuấy phân tán và hòa tan dung dịch. Máy khuấy thiết kế nâng hạ...
BỒN CHỨA THỰC PHẨM 300 LÍT
Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất bồn chứa thực phẩm 300 lít, bồn chứa inox, bồn chứa công nghiệp, bồn chứa...
MÁY PHÂN TÁN KEO 300KG
Á Âu chuyên gia công sản xuất các dòng máy phân tán keo, máy phân tán sơn, máy phân tán tốc độ cao, máy khuấy keo,...
Bồn khuấy gia nhiệt thực phẩm 100 lít
Bồn khuấy gia nhiệt 100 lít được thiết kế chuyên nghiệp. Sử dụng thông dụng trong việc khuấy trộn thực phẩm,...
BỒN KHUẤY GIA NHIỆT 3 LỚP
Bồn khuấy gia nhiệt 3 lớp cách nhiệt tuyệt đối, rút ngắn thời gian nấu nên tiết kiệm điện năng tiêu thụ là...
NỒI NẤU CÓ CÁNH KHUẤY 100 LÍT
Bồn nấu có cánh khuấy 100 lít được gia công bằng vật liệu inox 304. Chất liệu thân bồn và đáy bồn làm bằng...
BỒN TRỘN BỘT NẰM NGANG 50KG
Bồn trộn bột dạng bồn nằm ngang dùng để trộn các loại vật liệu dạng bột khô. Bên trong có cánh đảo có thể...
MÁY NGHIỀN SƠN 100KG-200KG
Máy nghiền sơn 100kg thiết kế chuyên nghiệp cho việc nghiền sản xuất, mẽ nghiền linh động. Máy nghiền rổ 100-200kg...
MÁY KHUẤY TRÀ SỮA 50 LÍT
Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất máy khấy trà sữa, máy khuấy nước rửa chén, máy khuấy bột, máy khuấy hóa...

Máy phân tán sơn call 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn, máy khuấy phân tán sơn Call 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy pha sơn, mực in call 0909 266 949 Mr Trọng

Gia công bồn khuấy trộn inox call 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy sơn và bồn khuấy sơn call 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy hóa chất cho nhiều thùng chứa 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy khí nén 20 lit

máy khuấy hóa chất kẹp miệng thùng phuy lh 0934 535 949 Á Âu

Máy nghiền sơn 100 lít 0909 266 949 Mr Trọng

Máy khuấy xà phòng handmade tự động 20 lít lh 0934535949 Á Âu

Máy nghiền pass màu sơn 5kg lh 0934535949 Á Âu

Máy nghiền sơn 500 lit lh 0901 505 949 Á Âu

Máy khuấy hóa chất

Máy khuấy hóa chất thùng ibc 1000 lít

Máy trộn nhũ hóa mỹ phẩm 20 lít

máy khuấy điện quay tay 20 lít lh 0934 535 949 Á Âu

Máy khuấy nước rửa chén nâng hạ tự động lh 0934 535 949 Á Âu

Máy khuấy gá ngang miệng thùng phuy

Máy nhũ hóa mỹ phẩm 20 lít

máy khuấy sơn dầu 200 lít lh 0901 505 949 Á Âu

máy khuấy hóa chất 20 lít nâng hạ bằng khí nén lh 0934 535 949 Á Âu