Máy khuấy thí nghiệm 1-5 lít Mix-D01

Giá: 4,950,000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy thí nghiệm 05-20 lít AD-15P-01

Giá: 8,850,000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy nâng tay 05-20 lít AD-01-0.5

Giá: 6,950,000 vnd
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy nâng hạ 05-20 lít AD-03-0.5

Giá: 7,850,000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

Máy khuấy khí nén 20 lít Amix-K01

Giá: 4,650,000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy tự động 20 lít Amix-K02

Giá: 6,950,000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ